Användarvillkor

Våra användarvillkor uppdaterades 2013-06-28

Vänligen läs igenom våra användarvillkor noggrant i sin helhet innan du registrerar dig. Notera speciellt att du som bloggare är juridiskt ansvarig för allt material som du publicerar via bloggproffs.se.

Användarvillkor – Bloggproffs.se

1. Godkännande av Användarvillkoren

1.1 Bloggtjänsten bloggproffs.se (nedan ”bloggproffs.se”) tillhandahåller tjänsten för medlemmar (nedan ”bloggare”) att skapa och publicera material på s k bloggar (nedan ”bloggtjänsten”).

1.2 För att använda dig av bloggtjänsten krävs att du registrerar dig som medlem och skapar ett bloggkonto hos bloggproffs.se och att du i samband med detta acceptera dessa användarvillkor. Villkoren anses godkända när du klickar i checkboxen på frågan ”Jag intygar härmed att jag läst och godkänt bloggproffs.se’s användarvillkor.”

1.3 Observera att du måste vara minst 18 år för att ansöka om medlemskap och använda bloggtjänsten.

2. Ansvar för publicerat material

2.1 Både bloggarens egna inlägg samt besökares kommentarer anses utgöra publicerat material. Bloggare ansvarar själv för de inlägg som bloggaren publicerar på sin blogg samt även för de innehållet i de kommentarer som besökare lämnar på bloggarens blogg.

2.2 Bloggproffs.se förhandsgranskar aldrig något material innan publicering och kan inte göras ansvarigt för innehållet i publicerat material.

2.3 Du kan inte använda vår bloggtjänst för att skapa följande innehåll:

2.4 Bloggproffs.se har rätt att i efterhand granska allt publicerat material, och har rätt att i efterhand ta bort sådant publicerat material som strider mot användarvillkoren och mot god ton. I de fall bloggproffs.se misstänker att bloggare genom publicerat material begår brottslig handling, kommer bloggproffs.se att göra en polisanmälan.

2.5 Om publicerat material skulle leda till att skadeståndsskyldighet gentemot tredje man på grund av sitt innehåll eller annars, är bloggare skyldig att hålla bloggproffs.se och samarbetspartners till bloggproffs.se skadeslösa.

2.6 Bloggtjänsten får inte användas i annat syfte än att uppdatera och underhålla en aktiv blogg.

3. Uppsägning av medlemskap

3.1 En bloggare kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos bloggproffs.se. Medlemskapet avslutas genom funktionen ”Avsluta blogg” (Delete blog) på bloggarens bloggkonto.

3.2. Bloggproffs.se har rätt att med omedelbar verkan säga upp en bloggares medlemskap om bloggaren på något väsentligt sätt villkor i dessa användarvillkor.

3.3 Som bloggare måste du skriva och publicera minst ett eget inlägg  inom 30 dagar efter en ny bloggs skapande. Annars tas bloggen automatiskt bort av Bloggproffs.se.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Bloggproffs.se ansvarar inte för obehörig åtkomst till bloggares bloggkonto eller användaruppgifter eller för obehörig ändring av publicerat material.

4.2 Bloggproffs.se strävar efter att bloggtjänsten ska vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan tyvärr inte garantera detta. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion. Bloggproffs.se lämnar således inga garantier avseende bloggtjänstens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet. Det åligger bloggare att själva kontinuerligt ta egna säkerhetskopior av publicerat material på sin blogg.

4.3 Bloggproffs.se ansvarar inte för sådana skador – vare sig direkta eller indirekta – som orsakas av bloggtjänsten.

5. Personuppgifter

5.1 Bloggproffs.se lagrar och behandlar medlems personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera bloggares användning av bloggtjänsten. Observera även att Bloggproffs.se använder sig av cookies för att får information om bloggares utnyttjande av Blogg-tjänsterna.

5.2 Genom din ansökan om medlemskap samt godkännande av Användarvillkoren samtycker du till att bloggproffs.se behandlar dina personuppgifter.

6. Tillämplig lag och tvister

6.1 Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor.

6.2 Tvist i anledning av dessa användarvillkor skall prövas av svensk allmän domstol.

7. Ändring av användarvillkoren

7.1 Bloggproffs.se har rätt att ändra dessa användarvillkor utan att i förväg få ditt godkännande. Bloggproffs.se informerar om ändringar av användarvillkor på www.bloggproffs.se. Genom att fortsätta att nyttja bloggtjänsten efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Skapa en blogg

Nyheter

Arkiv

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu